poniedziałek, 29 listopada 2021

Współorganizowaliśmy konferencję dla nauczycieli bibliotekarzy


fot. Anna Kondracka

I Forum Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy i Biblio­te­ra­peu­tów odbyło się w for­mie online w dniu 18.11.2021 r. w godz. 12–14.30. Zostało zor­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli (CEN) w Bia­łym­stoku we współ­pracy z Radą Oddziału w Bia­łym­stoku Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich (TNBSP) i Kołem Podla­skim Pol­skiego Towa­rzy­stwa Biblio­te­ra­peu­tycz­nego (PTB).

czwartek, 7 października 2021

Spotkania z autorami w szkołach

W październiku przystępujemy do realizacji 11. edycji projektu czytelniczego „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”.

Projekt zainaugurowały wydarzenia czytelnicze w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, gdzie w dniach 6-7 października odbyły się spotkania z Agnieszką Suchowierską i Celiną Zubrycką. Autorki będą spotykały się w październiku ze swoim czytelnikami w szkołach, na spotkaniach organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy. Z uczniami spotka się również Krystyna Gudel, poetka z Suchowoli.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału, a nauczycieli bibliotekarzy do współpracy przy realizacji projektu – zamieszczania materiałów promocyjnych na stronach szkół i organizowania spotkań.  

poniedziałek, 27 września 2021

Nowa akcja czytelnicza "Czytanie ma głos!"Białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku zapraszają do udziału w nowej akcji czytelniczej "Czytanie ma głos!"

Cele akcji

Celem akcji jest zachęcenie do głośnego czytania dzieciom, rozwijanie zainteresowań czytelniczych  klasyką literacką oraz promowanie  literatury na wolnych licencjach dostępnej na portalu „Wolne Lektury”.

poniedziałek, 1 marca 2021

 25 lutego 2021 r. odbyła się gala podsumowująca Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady”.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją klikając w ten link. poniedziałek, 8 lutego 2021

Szczęście mieszka w bibliotece

Jeśli ktoś uważa, że biblioteka nie pracuje w czasie pandemii, to bardzo się myli. 
Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej Doroty Sokołowskiej "Szczęście mieszka w bibliotece" w Polskim Radiu Białystok.
Fot. https://www.facebook.com/Biblioteka-SP-45-111828167123759

środa, 7 października 2020

SP nr 21 w Białymstoku zaprasza do corocznych konkursów

 

Obraz dmvl z Pixabay  

Pani Anna Karpowicz, członek towarzystwa, jak co roku zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy i uczniów, do udziału w organizowanych konkursach:

środa, 10 czerwca 2020

Wyniki 5. edycji konkursu "Czytanie jest the best"

Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay 
Organizatorzy konkursu "Czytanie jest the best" informują o postanowieniach komisji konkursowej, która odbyła się 8 czerwca 2020 r. w składzie: Izabela Korolczuk i Izabela Suchocka – Galeria Sleńdzińskich w Białymstoku.